Bild: Dekorativ syning

Dekorativ syning

I sit sorti-ment har BERNINA syfødder, der passer til mange kreative teknikker. Således bliver for eks-empel applikering lettere med applikationsfoden.

Video