Bild: BERNINA certification

Sertifisert virksomhet

Oversikt over BERNINAs sertifiseringer

BERNINA er ISO-sertifisert på begge produksjonssteder, Steckborn og Lamphun.  BERNINA har følgende sertifiseringer:

Steckborn-fabrikken

ISO 9001: 2008
BERNINA har ISO 9001-sertifisering fordi selskapet garanterer høy kvalitetsstandard og kundeservice. Kvalitetsstyringen omfatter følgende områder: lederansvar, ressursforvaltning, produktrealisering, målinger, analyse og forbedring.
 
OHSAS 18001: 2007
Denne sertifiseringen angir standarden for HMS på arbeidsplassen. BERNINA legger stor vekt på velferden til ansatte og besøkende ved hovedkontoret i Steckborn. Takket være implementeringen av OHSAS-standardene har det for eksempel vært en markert nedgang i antall uhell, hvilket også betyr mindre nedetid i produksjonen.
 
IQNet /SQS:
Denne sertifiseringen verifiserer at BERNINA har et omfattende styringssystem med kvaliteten som er beskrevet overfor.

Thailand-fabrikken

BERNINA Thailand har også et omfattende kvalitetsstyringssystem og ISO 9001-sertifisering.