Utskriftsark, inkluderer tidsberegning for maskinkjøring