Bild: Biesefot med 7 spor # 32

BERNINA syfot

Bisefot med 7 riller nr. 32 til fine biser

Bisefot med 7 riller nr. 32 er spesialhjelpemiddelet til søm av spesielt fine biser på lette til mellomtykke stoffer ved hjelp av en tvillingnål. Den typiske biseformen skapes ved hjelp av undertråden, denne snurper sammen de to stinglinjene mens du syr.

For å lage flere, parallelle biser brukes rillene under bisefoten som føring. Utsparingen i midten av syfoten gir deg uhindret utsyn til nålområdet og gjør det lettere å arbeide med bisefoten.

Denne bisefot egner seg i tillegg til vaffelsøm, entredeux-søm og stavarbeider. Dykk ned i BERNINAs tilbehør og bli kjent med den allsidige bisefot med 7 riller nr. 32 nå!

Merk:
Ikke alle modeller og tilbehør er tilgjengelig i alle land. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i funksjoner og design.