Automatisk knapphullsfot # 3A

Automatisk sying av knapphull

Bild: Automatisk knapphullsfot # 3A

Automatisk knapphullsfot # 3A

Automatisk sying av knapphull