Bild: V324480_SP01

Service Pack 01 for BERNINA 830 V 32.44.80

Service Pack 01 BERNINA 830 V 32.44.80

Service Pack 01 for BERNINA 830 V 32.44.80

Grunn til innføring:

Undersøkelser har vist at feilsøking i fastvaren vanligvis krever at en ny versjon utgis. Dette forbindes ofte med lange ventetider for kundene. For å forkorte denne lange ventetiden ble det besluttet at vi ville bruke Service Packs. Fordelen er ikke bare at man vinner tid, men også et mindre dataomfang.

Feilsøking på grunn av mekaniske toleranser
Med denne Service Pack 01 løses følgende problemer:
 • Griperen svinger ikke ut når en D-fot er montert på maskinen og denne står i øverste stilling
 • Tråden trekkes ut av nåløyet etter trådkutting
 • Overtråden kan ikke trekkes inn riktig inn i overtrådspenneren under visse omstendigheter

Før installasjon:

Sjekk om versjon 32.44.80 er installert på maskinen.
Denne informasjonen finner du i Oppsettsmenyen, undermeny "i" og 3 ganger med hånden mot høyre.
 
Programvareversjonen er: V32.44.80
Data er: V32.44.80

Last ned og pakk ut

 1. Klikk på lenken BERNINA_830_SP01.zip for å starte nedlastningsprosessen.
 2. Lagre filene.
 3. etter nedlastingen klikker du på zip-filen, deretter på exe-filen.
 4. Du bekrefter sikkerhetsmeldingen med "Utfør".
 5. Angi drive-bokstaven som BERNINA USB-minnepinnen er tilkoblet.
 6. Bekreft valget. (Unzip)
 7. Filene pakkes ut på den valgte USB-minnepinnen.

Installasjon:

 • BERNINA USB-minnepinne (maks. 4 GB) er FAT 32-formatert.
 • Last den riktig komprimerte mappen AppData på det øverste nivået av USB-minnepinnen.
 • Stikk USB-minnepinnen i den avslåtte B 830-maskinen.
 • Slå på maskinen. Etter startrutinen vises meldingen: "Service Pack 01 loaded. Remove USB stick and restart machine" (Service Pack er lastet inn. Ta ut USB-minnepinnen og start maskinen på nytt)
 • Når meldingen over vises på skjermen, slår du av maskinen og trekker ut USB-minnepinnen.
 • Slå på maskinen igjen.
Når maskinen er slått på kan du sjekke i Oppsettsmenyen under "i" om SP01 ble lastet opp.

Programvareversjonen er: V32.44.80 (uendret)
Data er: V32.44.83-SP01
BERNINA 830 Service Pack 01 (251 KB)

Viktige merknader:

Service Pack 01 skal aldri installeres via den vanlige oppdateringsrutinen, som en kundeoppdatering, da dette vil føre til at sy- og broderisystemet ikke gjenkjenner B 830-maskinen lenger.