Bild: BERNINA-broderiprogramvare V6 - Service Pack 1

Kundestøtte - BERNINA broderiprogramvare V6

Servicepakke 1

BERNINA-broderiprogramvare V6 - Service Pack 1

Servicepakke 1 for BERNINAs broderiprogramvare V6 er nå tilgjengelig.

Versjonsmerknader - BERNINA-broderiprogramvare V6 SP1 (V6.0L)

> Versjonsmerknader forservicepakke 1 (PDF, 113 KB)

BERNINA-broderiprogramvare V6 - Installasjonsmerknader for servicepakke

Denne servicepakken er ment installert på følgende systemer som allerede er forberedt:

  • BERNINA-broderiprogramvare V6.0G (kun engelsk)
  • BERNINA-broderiprogramvare V6.0K (tysk og engelsk)
Denne informasjonen finner du i BERNINA-broderiprogramvaren under Hjelp - Info om


1. Det søkes etter en allerede installert versjon av BERNINA-broderiprogramvare 6. Om det ikke finnes en støttet
versjon installert, vises det en feilmelding.
2. Når Service Pack-en finner en BERNINA-broderiprogramvare 6 blir eksisterende filer erstattet eller utvidet.

Du finner en detaljert installasjonsveiledning nedlastingsområdet.

Advarsel: Installasjonen av denne servicepakken er kun egnet og til nytte for programvareproduktet som er nevnt ovenfor. Dersom det nevnte programvareproduktet IKKE finnes på datamaskinen, kan installasjonen av denne servicepakken føre til uventede problemer!