• Home
  • Ochrana osobných údajov
Bild: Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1. Vaša bezpečnosť je našou najvyššou prioritou

V BERNINA sme sa zaviazali k rešpektovaniu súkromia užívateľov tejto webovej stránky. Tieto zásady ochrany súkromia, v súvislosti s Podmienkami použitia, tvoria základ pre spracovanie osobných údajov. Nižšie uvedené odseky poskytujú informácie o type informácií, o užívateľoch zhromaždených v BERNINA a ako sú tieto informácie použité. BERNINA sa riadi všetkými doteraz platnými zákonmi na ochranu údajov a spracováva osobné údaje len na účely, na ktoré boli tieto informácie poskytnuté. Za spracovanie dát zodpovedá BERNINA International a.s.

Tieto Podmienky používania webových stránok a právne predpisy na ochranu súkromia a údajov sú priebežne upravované, dopĺňané alebo menené. Vždy, keď sa prihlasujete na webové stránky, navštívte aj stránku so Zmluvnými podmienkami používania platnými v danom okamihu. Prosím, navštívte túto stránku zakaždým, keď navštívite našu stránku a pozrite si najnovšie Zmluvné podmienky použitia.

Používaním tejto stránky beriete na vedomie a súhlasíte s použitím vašich osobných údajov, ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmito ustanoveniami, neposkytujte prosím BERNINA žiadne osobné informácie.


2. Typy zhromažďovaných informácií

Prezeraním webovej stránky BERNINA, nedôjde k automatickému zhromažďovaniu osobných informácií o používateľovi, ako je meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, iba ak sú tieto informácie poskytované dobrovoľne užívateľom tým, že vyplnia formulár na webových stránkach alebo nadviažu s nami kontakt iným spôsobom prostredníctvom webu. Zber dát a ich analýza sa vzťahuje aj na informácie, ktoré nám poskytujete, keď si predplatíte jednu z našich služieb, alebo ak potrebujete ďalšie služby. Inak, ak ste nás kontaktovali, záznamy z korešpondencie smieme uchovávať.

BERNINA sa neustále usiluje o to, aby naše webové stránky boli čoraz zaujímavejšie pre všetkých našich užívateľov. A preto sú štatistické údaje o návštevníkoch zhromažďované zakaždým, keď sú stránky navštívené s cieľom zistiť, ktoré časti webovej stránky sú užívateľmi najčastejšie navštevované. To zahŕňa zber dát týkajúcich sa informácií o prehliadači, operačnom systéme, weblogoch a iných dátach, ktoré užívateľ využíva, a to bez ohľadu na to, či je ich zhromažďovanie požadované pre naše alebo iné účely. V tejto súvislosti je niekedy nutné využiť súbory cookie.

3. Používanie cookies

Rovnako ako mnoho iných stránok, aj BERNINA používa cookies na tejto webovej stránke. Cookies sú krátke softvérové informácie, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači (napríklad Internet Explorer alebo Mozilla Firefox) na pevný disk vášho počítača. Tieto súbory cookie sú úplne anonymné a neobsahujú žiadne osobné informácie. V žiadnom prípade to nie je špionážny softvér inštalovaný alebo používaný na získanie prístupu k dátam a informáciám uloženým vo vašom počítači.

Cookies vám uľahčujú použitie webových stránok BERNINA a neobsahujú žiadne osobné informácie o užívateľovi. Väčšina prehliadačov automaticky cookies akceptuje. Môžete však nastaviť prehliadač tak, že neprijíma ani neukladá súbory cookie. Podrobnosti o tom, ako to urobiť, nájdete v návode na obsluhu alebo v pomocníkovi vášho prehliadača.
 

4. Používanie informácií

Anonymizované dáta, ktoré sú zachované pri prístupe našich webových stránok prostredníctvom cookies môžu byť použité na účely analýzy a na optimalizáciu webových stránok v spojení so službami tretích strán. Výsledkom je, že tieto tretie strany môžu - do určitej miery - zhromažďovať osobné údaje o užívateľoch Bernina, za predpokladu, že si to uvedomujú, jnapríklad prostredníctvom odsúhlasených vlastných cookies alebo prihlásenia.

4.1    Google Analytics

The BERNINA website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses so-called "cookies", text files that are stored on your computer and enable your use of the website to be analysed. The information generated by the cookie about your use of the website is usually transmitted to and stored on a Google server in the USA. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics will not be merged with other Google data. BERNINA has also activated the "anonymizeIP" configuration for Google Analytics on this website. This ensures that IP addresses are processed in truncated form, to prevent specific users from being identified. Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google server in the USA and truncated there.

Google will use this information on behalf of BERNINA to analyse your use of the website for BERNINA, to compile reports regarding website activity and to provide other services related to website and Internet usage (in particular functions for display advertising, such as remarketing, reports on Google Display Network impressions, DoubleClick Campaign manager integration and Google Analytics demographic and interest reports).

Under certain circumstances, Google may analyse your usage behaviour over several end devices (PC, smartphone, tablet etc.) and evaluate it for BERNINA using so-called cross-device functions. For this, Google may link information generated by the respective end devices for the purpose of personalised advertising with other such data and with data from your Google Account, if you have a Google Account and your preferences are set to allow Google to link the browsing history to the Google Account and use information from the Google Account to personalise the advertising you receive.

You can prevent Google Analytics cookies from being stored on your computer by selecting the relevant settings in your browser. However, please note that, if you do this, you may not be able to utilise the full functionality of this website. You can also prevent Google from collecting and processing the data generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) by downloading and installing the browser plug-in available from the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

As an alternative to the browser plug-in or in browsers on mobile devices, you can click the following link to set an opt-out cookie that will prevent Google Analytics data collection from this website in the future (this opt-out cookie only works in this browser and for this domain; if you delete your cookies in this browser, you will have to click this link again): Click here to set your opt-out cookie.

Sledovanie konverzií 4.2 Google AdWords

Táto webová stránka tiež používa na sledovanie konverzie Google AdWords, službu webovej analýzy spoločnosti Google, Inc., pre zlepšenie lokalizácie webovej stránky a reklamné aktivity. Cookie sledovania konverzií sa uloží, keď používateľ klikne na reklamu pod kontrolou spoločnosti Google. Tieto cookies sa stanú neplatné po 30 dňoch a nie sú používané pre osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité stránky na našom webe v rámci týchto 30 dní, aj my aj Google v Spojených štátoch možu rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli ste presmerovaný  na tomto webe. Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný cookie. Ako výsledok, cookies nemôžete byť sledovanéý prostredníctvom webových stránok zákazníkov AdWords. Informácie získané z konverzie cookie slúžia na generovanie štatistiky konverzií pre nás. Dozvedáme sa celkový počet používateľov, ktorí klikli na našu reklamu a boli smerované na našie stránky. Avšak, my nedostane žiadnu informáciu, ktorou vás  môžete osobne identifikovať. Ak sa nechcete podieľať na sledovaní, môžete jednoducho zakázať Google sledovanie konverzií cookie v používateľskom nastavení webového prehliadača. V takom prípade nie sú zahrnuté v štatistikách sledovania konverzii. Ďalšie možnosti nastavenia možno nájsť na webovej stránke o zakázaní reklamy Google na http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

4.3 Použitie testovania typu A / B pre optimalizáciu webových stránok Visual

Občas používajú internetové stránky BERNINA pre optimalizáciu webových stránok webovú analytickú službu Visual o Wingify Software Private Limited, Inc., ktorá sa používa pre testy A / B a testy multi-verzie. Táto služba používa cookies na identifikáciu používateľa prehliadača a analyzu používania tejto webovej stránky. Umiestnené Visual webových Optimizerv Cookies nezbierajú osobné data. Ďalšie informácie o tom, ako sa to používa na  optimalizáciu webových stránok Visual spracováva dáta možno nájsť na https://vwo.com/privacy-policy/. Môžete zakázať sledovanie optimalizácie Visual webových stránok kedykoľvek podľa pokynov na https://vwo.com/opt-out/.

4.4 Údaje odoslané na BERNINA

Informácie, ktoré uvediete na stránkach Bernina ako užívateľ môžu byť použité BERNIN-ou a pridružených spoločností BERNINA s cieľom zlepšiť webové stránky BERNINA a poskytovať individuálnu podporu pre užívateľov. To platí aj pre posielanie užívateľských položiek, ako sú informácie, ponuky alebo oznámenie týkajúce sa sortimentu a služieb Bernina produktov.

4.5 Umiestnenie Serveru

Osobné údaje zhromaždené sú prenášané a ukladané v Rakúsku (umiestnenie servera). Tieto informácie budú spracované vo Švajčiarsku a v súlade s platnými švajčiarskymi predpismi o ochrane osobných údajov. Avšak, tieto informácie môžu byť spracované mimo Švajčiarsko pracovníkov, ktorí pracujú pre nás alebo pre našich dodávateľov. Poskytnutím osobných údajov súhlasíte s prenosom, ukladanie a spracovanie vašich informácií v súlade s týmito predpismi na ochranu osobných údajov.
 

5. Zverejňovanie informácií

BERNINA, jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti v rámci skupiny používajú vaše osobné údaje v súlade s týmito predpismi na ochranu údajov a nebudú ich poskytovať tretím osobám.

Výnimky z tohto pravidla sú, že ste súhlasili so zverejnením informácií spoločnostiam, ktoré nie sú členmi BERNINA, alebo ak ich od BERNINA na základe súdneho rozhodnutia vyžaduje vládna inštitúcia alebo súd. Ďalšia výnimka je, ak poskytovatelia služieb pre BERNINA zaoberajúcich sa podporou v oblasti spracovania dát, správou internetových stránok alebo iným úkonom alebo Vám poskytujú produkty a služby, ktoré ste si vyžiadali. Tieto tretie strany sú povinné zachovávať rovnakú úroveň bezpečnosti a ochrany údajov ako BERNINA.


6. Deti ako užívatelia webových stránok

Poznámka pre deti a ich rodičov: deti stále viac využívajú internet. Rodičia by mali zabezpečiť, aby ich deti neposkytovali žiadne osobné informácie o sebe alebo o svojich rodičoch BERNINA. Avšak, ak takýto prípad nastane a deti odovzdajú osobné údaje do BERNINA, žiadame rodičov, aby kontaktovať BERNINA, ak chcete, aby sme informácie odstránili. Príslušné informácie potom budú odstránené čo najskôr.

7. Bezpečnosť dát

Prenos dát cez internet bohužiaľ nie je úplne bezpečná. V záujme ochrany vašich informácií, len BERNINA spolupracuje s poskytovateľmi služieb a poskytovateľmi internetových služieb, aby prijali primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Avšak BERNINA nezaručuje bezpečnosť údajov, ktoré prenášate ako užívateľ. Každý prenos dát sa vykonáva na vlastné nebezpečenstvo.

8. Vaše osobné údaje a právo na odstúpenie

Máte možnosť informovať BERNINA kedykoľvek - napríklad e-mailom - že informácie o Vás by nemali byť už v budúcnosti používané, a aby vás nekontaktovala. Môžete tiež zrušiť kedykoľvek svoju účasť v jednotlivých službách na stránkach BERNINA, ako napr. službu newsletter službu.

Okrem toho môžete tiež získať informácie o spracovanie informácií, alebo požiadať o kópiu vašich osobných údajov, ktoré boli zhromaždené o vás prostredníctvom našich webových stránok. Prosím, pošlite svoju požiadavku písomne ​​na BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Švajčiarsko alebo info@bernina.com.

9. Záverečné ustanovenia

Ak by sa jednotlivé ustanovenia alebo časti týchto Zásad ochrany osobných údajov ukázali ako neplatné alebo neúčinné, platnosť zvyšku Ochrana osobných údajov nebude ovplyvnená.

Súdna právomoc a použiteľnosť práva sú uvedené v Zásadách a podmienkach používania.