Horizontal spool holder

Additional spool holder

Picture: Horizontal spool holder

Horizontal spool holder

Additional spool holder

The horizontal spool holder allows you to use smaller, parallel wound spools without any problems.

Všimnite si:
Nie všetky modely a príslušenstvo sú k dispozícii v jednotlivých krajinách. Vyhradzujeme si právo robiť zmeny v dizajne aj vo funkciách.