Silicone fluid

To be used for thread-lubrication unit

Bild: Silikonfluid

Silicone fluid

To be used for thread-lubrication unit

The use of the thread-lubrication unit is particularly recommended when working with metallic and loosely twisted threads. The silicone fluid greatly improves the friction properties of these threads and effectively protects delicate threads from damage and breaking.

Všimnite si:
Nie všetky modely a príslušenstvo sú k dispozícii v jednotlivých krajinách. Vyhradzujeme si právo robiť zmeny v dizajne aj vo funkciách.