Vertical spool holder

Additional spool holder

Bild: Vertikaler Garnrollenhalter

Vertical spool holder

Additional spool holder

The vertical spool holder gives you extra space for your favorite threads. The vertical spool holder can accommodate two additional spools.

Všimnite si:
Nie všetky modely a príslušenstvo sú k dispozícii v jednotlivých krajinách. Vyhradzujeme si právo robiť zmeny v dizajne aj vo funkciách.