Palm Precision Handles

Palm Precision Handles

Precise quilting

  • Comfortable & controlled guidance of machine
  • Ideal for micro work
  • Ergonomic shape for relaxed quilting
  • Quilt over a long time period
The Palm Precision Handles allow a comfortable, controlled handling of the machine for very tiny quilt movements. The ergonomic design of the handle allow you to comfortably quilt for hours.

They are perfectly suited for micro work, filling small areas, doing detail work or getting a Trapunto effect.

The Palm Precision Handles are mounted directly to the longarm quilting machine's head.  
The operation and setting of the key functions are done in the same way as in relation to the standard handles. A sitting work position is recommended to have the forearms supported by the Back-Roll while working.
Všimnite si:
Nie všetky modely a príslušenstvo sú k dispozícii v jednotlivých krajinách. Vyhradzujeme si právo robiť zmeny v dizajne aj vo funkciách.

Osobný prístup Vášho miestneho predajcu BERNINA

Viac ako 2000 obchodov BERNINA po celom svete poskytuje cenné služby našim zákazníkom. Miestny predajca BERNINA je tu, aby Vám poradil a pomohol vybrať stroj a príslušenstvo, ktoré najlepšie zodpovedá vašim potrebám. Pomôže Vám vybrať aj vyšívacie softvér a zaistí servis Vašej BERNINA.

Podpora