Additional shelving

Easy add on any time

Bild: Ytterligare hyllor

Additional shelving

Easy add on any time

Ytterligare hyllor ger extra förvaringsutrymme för din kviltram från BERNINA Q-serien. Här kan du förvara tyger, trådar och andra kvilttillbehör.

Upptäck också rullen för fyllnadsmaterial med enkel förvaring för ditt fyllnadsmaterial.

Obs!
Alla modeller och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i både funktioner och design.