Bild: Hydraulisk lyftkontroll

Tillbehör till kviltningsmaskiner med lång arm

Hydraulisk lyftkontroll

Hydraulisk lyftning är det mest bekväma sättet att uppnå flexibilitet när det handlar om höjden på din ram. Tryck bara på en knapp för att ändra höjden.

Upptäck också ram- och bordshjulen som ser till att hålla din ram och ditt bord på rätt plats.

Obs!
Alla modeller och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i både funktioner och design.