Bild: Mekaniska riktningsspärrar

BERNINA-tillbehör för långarmskviltning

Mekaniska riktningsspärrar

De mekaniska riktningsspärrarna underlättar kviltningen av perfekta raka linjer och hjälper dessutom till att placera kviltovansidan rakt samtidigt som denna tråcklas ihop längs med kanten med mellanlägget och kviltundersidan. Riktningsspärrarna monteras direkt på kviltramens x- och y-axel. De blockerar slidens rörelse och därmed maskinen antingen i horisontal eller vertikal riktning.

Mer information om långarmskviltramar hittar du på produktsidan för BERNINA Q 24.

Obs!
Alla modeller och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i både funktioner och design.