Standardtillbehör för BERNINA Q 24

#
Strömsladd
Med strömsladden ansluts maskinen till elnätet.
#
Sträckare för undertråden
Med denna anordning kan undertrådens spänning justeras.
#
Mikrofiberduk
Används för att rengöra displayen.
#
5 nålar 130/705 H PRO 100
Nålarna lämpar sig för alla vanliga användningsområden.
#
Borste
Används för att rengöra griparen och griparens arbetsområde.
#
Torxskruvmejsel T30 (rammaskin)
För att montera ihop ramen.
#
Torxskruvmejsel T25
För att montera ihop ramen.
#
Torxskruvmejsel T20 (rammaskin)
För att montera ihop ramen.
#
Torxskruvmejsel T10 (rammaskin)
För att montera ihop ramen.
#
Torxskruvmejsel T6
Använd torxskruvmejsel T6 för att byta nål.
#
Röd skruvmejsel
Den röda skruvmejseln används för att justera undertrådens spänning.
#
Manuell trädare
Den manuella trädare används för att träda nål med tvillingöga.
#
Vitt nät
Med det vita trådrullenätet löper mycket tunn eller glatt tråd smidigt från rullen.
#
Sprättare
Sprättaren är en oumbärlig hjälpreda när man ska sprätta upp sömmar.
#
2 trådrullestabilisatorer
Trådrullestabilisatorerna stabiliserar stora trådrullar när de används på den vertikala trådrullehållaren.
#
5 spolar som tillbehör, 1 spole i maskinen
Spolarna är lindade med undertråd.
#
2 trådbrickor
Trådbrickan underlättar normal avlindning av tråden från trådrullen och stabiliserar små trådrullar på det vertikala trådrullestiftet.
#
Trådens smörfack
Smörjfacket bidrar till bättre stygnkvalitet när man arbetar med besvärliga trådar som till exempel metalltråd, eller när man använder limspray eller stabiliserande material som stryks på med strykjärn.
#
Mettler-tråd
Tre koner med quiltningstråd.