Hydraulisk lyft

Elektrisk höjdjustering

Bild: Hydraulisk lyft

Hydraulisk lyft

Elektrisk höjdjustering

Hydraulisk lyftning är det mest bekväma sättet att ställa in höjden på din ram. Tryck bara på en knapp för att ändra höjden.

Obs!
Alla modeller och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i både funktioner och design.