Bild: Sicksackfot # 0 med fingerskydd # 99

BERNINA syfot

Sicksackfot # 0 med fingerskydd # 99

Sicksackfot # 0 med fingerskydd # 99 liknar sicksackfot # 0, men har ett extra fingerskydd. Den passar särskilt bra för barn och nybörjare och förhindrar att fingrarna kan komma in under nålen vid sömnad.

Dessutom är sicksackfot # 0 med fingerskydd # 99 en praktisk hjälp vid bearbetning av svåröverskåddliga ställen såsom sömändar.

Med fingerskyddet som avkänningshjälp kan syfoten och nålen placeras exakt trots begränsad sikt. Upptäck sicksacksyfot # 0 med fingerskydd # 99!

Obs!
Alla modeller och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i både funktioner och design.