Standardfot # 1

Enkel sömnad framåt och bakåt

Bild: Standardfot # 1

Standardfot # 1

Enkel sömnad framåt och bakåt