Fotförlängare till kantbandsapparat # 95

För vackert avslutade kanter

Bild: Fotförlängare till kantbandsapparat # 95

Fotförlängare till kantbandsapparat # 95

För vackert avslutade kanter