Fotförlängare till kantbandsapparat # 95C

För vackert avslutade kanter

Bild: Fotförlängare till kantbandsapparat # 95C

Fotförlängare till kantbandsapparat # 95C

För vackert avslutade kanter