Stoppfot # 9

För quilting och lagning av hål

Bild: Stoppfot # 9

Stoppfot # 9

För quilting och lagning av hål