Bild: Lappteknik

Lapptäcksteknik

Lapptäcksteknik är och förblir en trend för både gammal och ung. Lapptäcken ger uttryck för en förkärlek för detaljer och kreativitet.