Bild: V324480_SP01

Servicepack 01 för BERNINA 830 V 32.44.80

Servicepack 01 BERNINA 830 V 32.44.80

Servicepack 01 för BERNINA 830 V 32.44.80

Orsak till lanseringen:

Undersökningar har visat att åtgärdandet av fel på den fasta programvaran som regel kräver en ny lansering. Detta är ofta förknippat med långa väntetider för kunden. För att korta ned dessa långa väntetider har vi beslutat att arbeta med servicepacks. Fördelen är inte bara att det är tidsbesparande utan även att det kräver en mindre datamängd.

Åtgärda fel pga mekaniska toleranser
Med denna Servicepack 01 åtgärdas följande klagomål:
 • Griparen svänger inte ut när en D-fot är monterad på maskinen och denna är i det översta läget
 • Efter trådavskärningen dras tråden ur nålsögat
 • Övertråden matas under vissa omständigheter inte in korrekt i övertrådsspänningen

Före installationen:

Kontrollera om version 32.44.80 är installerad på maskinen.
Informationen får du via inställningsmenyn, undermeny "i" och 3 gånger förflyttning högreut med handen.
 
Programvaruversionen är: V32.44.80
Data är: V32.44.80

Ladda ned och packa upp

 1. Klicka på länken BERNINA_830_SP01.zip för att starta nedladdningen.
 2. Spara filen.
 3. Efter nedladdningen klickar du på zip-filen, därefter på exe -filen.
 4. Bekräfta säkerhetsmeddelandet med "Genomför".
 5. Välj den enhetsbokstav, på vilken det tomma BERNINA USB-minnet visas och ansluts.
 6. Bekräfta ditt val. (Unzip)
 7. Filerna packas upp till det valda USB-minnet.

Installation:

 • BERNINA USB-minne (Max. 4GB) formaterat till FAT 32.
 • Ladda den korrekt uppackade mappen AppData till USB-minnets översta nivå.
 • Sätt i USB-minnet i den avstängda B 830.
 • Slå på maskinen. Efter startrutinen visas meddelandet: "Service Pack 01 loaded. Remove USB stick and restart machine" (Servicepacken har laddats. Ta ur USB-minnet och starta om maskinen)
 • När ovanstående meddelande har visats på bildskärmen stänger du av maskinen och tar ur USB-minnet.
 • Slå på maskinen igen.
När maskinen har startats kan du kontrollera i inställningsmenyn under "i" om SP01 har laddats.

Programvaruversionen är: V32.44.80 (oförändrad)
Data är: V32.44.83-SP01
BERNINA 830 Servicepack 01 (251KB)

Viktiga instruktioner:

Servicepack 01 får under inga omständigheter installeras via den normala uppdateringsrutinen som en vanlig kunduppdatering. Om detta sker känner sy- och broderisystemet för B 830 inte längre igen varandra.