Bild: BERNINA Broderi Software V6 - Servicepack 1

Support - BERNINA Broderi Software V6

Servicepack 1

BERNINA Broderi Software V6 - Servicepack 1

Servicepack 1 för BERNINA Broderi Software V6 finns nu tillgänglig.

Release Notes - BERNINA Broderi Software V6 SP1 (V6.0L)

> Release Notes för servicepack 1 (PDF, 113 KB)

BERNINA Broderi Software V6 - installationsinstruktioner Servicepack

Servicepacken har utformats för att installeras på följande system som redan finns tillgängliga:

  • BERNINA Broderi Software V6.0G (endast engelska)
  • BERNINA Broderi Software V6.0K (tyska och engelska)
Denna information kan du hitta i BERNINA Broderi Software under "Hjälp - info om"


1. 1. Sökning görs efter en redan installerad BERNINA Broderi Software 6-produkt. Om ingen kompatibel
och installerad version hittas visas ett felmeddelande.
2. När servicepacken hittar en BERNINA Broderi Software 6-produkt ersätts eller kompletteras befintliga filer med filer från servicepacken.

Du kan hitta en detaljerad installationsanvisning på nedladdningsområdet.

Varning! Installationen av denna servicepack passar endast för ovannämnda programvaruprodukt Om den nämnda programvaruprodukten INTE finns på datorn kan installationen av servicepacken leda till okända problem!