Bild: Uppdatering BERNINA Kantbårdskalkylator Version 1.5 till 1.6

Support - BERNINA Kantbårdskalkylator

Uppdatering version 1.5 till 1.6

BERNINA Kantbårdskalkylator - uppdatering av version 1.5 till 1.6

Om du använder BERNINA kantbårdskalkylator version 1.5 (versionen i huvudfönstret som syns uppe till vänster bredvid ikonen) rekommenderar vi dig att installera den senaste uppdateringen till version 1.6. Denna uppdatering åtgärdar alla fram till nu kända fel i version 1.5. Framför allt behövs inte längre ändringen till punkt som decimaltecken.

Installationsinstruktioner


1.   Installationen måste göras i administratörsläge.

2.   BERNINA Kantbårdskalkylator version 1.5 måste var installerad.

3.   Ladda ned uppdateringen på det språk som din BBC V1.5 har här.

4.   Packa upp uppdateringen och spara den på din PC.

5.   Starta Setup.exe.

6.   Installera denna uppdatering i samma katalog som BBC V1.5.

7.   Följ installationsanvisningarna.

8.   Starta kantbårdskalkylatorn i administratörsläget första gången.

9.   Därefter kan du växla till användarläge.


Anmärkning om Windows Vista:
Kantbårdskalkylatorn version 1.6 är helt kompatibel med Windows Vista.


Windows®8

BERNINA Kantbårdskalkylator V 1.6 fungerar smidigt med Windows®8.