BERNINA 570 QE (รุ่นปี 2017 เป็นต้นไป) - ดาวน์โหลด

ที่นี่ คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสนับสนุนสำหรับการใช้จักร BERNINA รวมไปถึงดูรายการไฟล์อัพเดทเฟิร์มแวร์ใหม่ ๆ ได้ด้วย

BERNINA 570 QE (รุ่นปี 2017 เป็นต้นไป)

BERNINA มีจักร 570 QE สองรุ่นที่แตกต่างกัน  หากต้องการตรวจสอบว่าจักรของคุณเป็นรุ่นปี 2017 หรือใหม่กว่า ให้สังเกตุได้ที่ป้ายด้านหลังจักร จะมีข้อความว่า "Type: VIO"
Picture: BERNINA 570 QE label

BERNINA 570 QE (รุ่นก่อนปี 2017)

หากป้ายด้านหลังจักร มีคำว่า "Type: LUN" แสดงอยู่ คุณสามารถรับข้อมูลการสนับสนุนต่างๆ ได้ที่นี่ :

B 570 QE รุ่นก่อนปี 2017