BERNINA 700 - ดาวน์โหลด

ที่นี่ คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสนับสนุนสำหรับการใช้จักร BERNINA รวมไปถึงดูรายการไฟล์อัพเดทเฟิร์มแวร์ใหม่ ๆ ได้ด้วย

อัพเดตเฟิร์มแวร์ได้ฟรี

ติดตั้งเฟิร์มแวร์ใหม่ในจักรของคุณ และใช้งานคุณสมบัติที่ปรับปรุงใหม่ได้ทันที

คลิปสอนวิธีอัพเดตเฟิร์มแวร์

คลิปสอนขั้นตอนติดตั้งเฟิร์มแวร์และอธิบายการทำงานของฟีเจอร์ใหม่

ดูวีดีโอ