BERNINA 770 QE - ดาวน์โหลด

ที่นี่ คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสนับสนุนสำหรับการใช้จักร BERNINA รวมไปถึงดูรายการไฟล์อัพเดทเฟิร์มแวร์ใหม่ ๆ ได้ด้วย

อัพเดทเฟิร์มแวร์ฟรี

ติดตั้งเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ลงในจักรเย็บผ้า และเพลิดเพลินกับฟังก์ชั่นปักที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้งาน
 
  • ใหม่ สามารถใช้สะดึง Midi ได้
  • ใหม่ สามารถผสมลายได้
  • ใหม่ ตัวเลือกในการปักแบบต่างๆ

หมายเหตุ: คลิกที่นี่เพื่ออ่าน "ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ากันของเฟิร์มแวร์และจักร" ล่วงหน้า.
  • วีดีโอสอนการอัพเดทเฟิร์มแวร์

    วีดีโอสอนการอัพเดทเฟิร์มแวร์

    02:19