BERNINA 790 - ดาวน์โหลด

ที่นี่ คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสนับสนุนสำหรับการใช้จักร BERNINA รวมไปถึงดูรายการไฟล์อัพเดทเฟิร์มแวร์ใหม่ ๆ ได้ด้วย

  • How to update your BERNINA 880 and B 790

    How to update your BERNINA 880 and B 790

    04:43
  • Embroidery Plus Upgrade for your B 880

    Embroidery Plus Upgrade for your B 880

    06:10