จักรเดินควิ้ลท์หลากหลายแบบของ BERNINA

คุณชอบงานเย็บและงานปักหรือไม่ คุณกำลังมองหาจักร BERNINA สำหรับงานปักโดยเฉพาะหรือไม่ BERNINA มีจักรเย็บและปักที่ตอบสนองความต้องการของคุณ

BERNINA Sewing and Embroidery Machines

If embroidery is one of the many tools in your sewing skillset, we’ve got the machine for you. If embroidery is your one true love, we’ve got the perfect machine for you too.

BERNINA Machine Catalog