Bild: BERNINA ซีรีส์ 7

BERNINA ซีรีส์ 7

ทำงานเย็บ งานปัก และงานควิ้ลท์ด้วยคุณภาพฝีเย็บที่ยอดเยี่ยมด้วย BERNINA Hook

Bild: BERNINA ซีรีส์ 7

A World Premiere: The New BERNINA Hook

ครั้งแรกของโลก กับฮุก BERNINA เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเบอร์นีน่า ที่รวมเอาเทคโนโลยีของฮุกที่ดีที่สุดทั้ง 2 ชนิดเข้าด้วยกัน มาเป็นหัวใจของการเย็บให้กับจักรเบอร์นีน่าซีรี่ส์7   ฮุก BERNINA มีกลไกการวิ่งที่แน่น มั่นคงและไม่เกิดเสียงดังขณะทำงาน ให้ฝีเข็มที่แม่นยำและเล่นลายได้กว้างถึง 9 มม. รองรับความเร็วสูงสุดถึง 1,000 ฝีเข็มต่อนาที  นอกจากนี้ ยังสามารถจุด้ายกระสวยได้มากขึ้นอีกถึง 70% เมื่อเทียบกับกระสวยแบบทั่วไป  ช่วยให้คุณสามารถเย็บงานได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้น โดยไม่ต้องคอยกรอด้ายกระสวยบ่อยๆอีกต่อไป   และที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างคือ ฮุก B9ERNINAนี้ ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ที่มีความแข็งแรง ให้ให้ด้ายสามารถวิ่งผ่านได้อย่างราบรื่นไม่มีการสะดุดให้ความตึงด้ายเพี้ยน ลดโอกาสการเกิดถั่วงอกขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม
Bild: BERNINA ซีรีส์ 7

การใส่ลูกเล่นพิเศษให้กับชิ้นงาน

ด้วยจักรเย็บและปัก รุ่น BERNINA 5 Series, BERNINA 7 Series และ BERNINA 8 Series คุณสามารถใส่ลูกเล่นพิเศษให้กับชิ้นงานได้ง่ายๆ   ไม่ว่าจะเป็นการปักพู่ การปักชิ้นลูก รวมไปถึงการสร้างลวดลายขึ้นมาใหม่ให้ไม่ซ้่ำใคร ด้วยโปรแกรม BERNINA DesignWorks  
พบกับเทคนิค และวิธีการได้ในนี้

อ่านวิธีการ