ลายปักของ BERNINA

ลายปักของ BERNINA

รูปแบบการปักที่หลากหลาย

  • ผ่านตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือออนไลน์
  • เลือกการออกแบบที่แตกต่าง
  • สำหรับความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด