Microtex needle

for micro fiber fabrics and silk.

จักรที่เหมาะสม Nähmaschinen, BERNINA ซีรี่ส์ 8, BERNINA ซีรีส์ 7, BERNINA ซีรีส์ 5, BERNINA ซีรี่ส์ 5, BERNINA artista, BERNINA ซีรีส์ 4, BERNINA ซีรีส์ 3, BERNINA ซีรีส์ 3, BERNINA ซีรีส์ 2, BERNINA ซีรีส์คลาสสิค
วัสดุที่เหมาะสม ผ้าทอ (น้ำหนักเบา ปานกลาง หนัก), พลาสติก
งานที่เหมาะสม การเย็บทั่วไป, การเย็บกระดุมและรังดุม, ซิป, การเย็บขอบและเย็บโชว์ตะเข็บด้านบนผ้า, งานเย็บตกแต่ง, วัสดุ ที่เหนียว
ขนาดของเข็มเย็บผ้า NM 60/8 - 110/18

อุปกรณ์ต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA