Stretch-Zwillingsnadel

für dekoratives Nähen.

จักรที่เหมาะสม Nähmaschinen
วัสดุที่เหมาะสม ผ้าทอ (น้ำหนักเบา ปานกลาง หนัก), ผ้าถัก
งานที่เหมาะสม การเย็บทั่วไป, วัสดุยางยืด/ผ้ายืด, การเย็บขอบและเย็บโชว์ตะเข็บด้านบนผ้า, งานเย็บตกแต่ง
ขนาดของเข็มเย็บผ้า NM 75/2.5, 75/4.0

อุปกรณ์ต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA