การเย็บกระดุมและรังดุม

การเย็บกระดุมและรังดุม

เย็บกระดุมและรังดุมได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

  • เพื่อการเย็บรังดุมที่แม่นยำและเย็บกระดุมได้แน่นสนิท
  • เรามีตีนผีที่ความยาวเหมาะสมกับการเย็บรังดุม
  • เย็บกระดุม กระดุมแป๊ก และตาไก่ได้ง่าย