ตีนผีเย็บรังดุมแบบมีสไลด์ #3A

ตีนผีเย็บรังดุมแบบมีสไลด์ #3A

เย็บรังดุมอัตโนมัติ

  • เย็บรังดุมกี่อันก็ได้ความยาวที่เท่ากันทุกอัน
  • สามารถเลือกตั้งความยาวรังดุมได้ไปจนถึง 30มม.
  • รังดุมธรรมดา หรือ รังดุมสอดเชือก ก็ทำได้
  • สำหรังจักร 5.5 มม. และจักร 9 มม.

ตีนผีเย็บรังดุมแบบมีสไลด์ #3A ช่วยให้การเย็บรังดุมหลายๆอันในความยาวเท่ากัน สามารถทำได้ง่าย จะทำซ้ำกี่ครั้งก็ได้ และใช้เวลาเพียงนิดเดียว

ตีนผีเย็บรังดุมแบบมีสไลด์ #3A มีเซนเซอร์ที่ช่วยกำหนดความยาวรังดุมและส่งข้อมูลขนาดให้จักรทำตาม และเราสามารถเย็บรังดุมขนาดเดิมซ้ำไปเรื่อยๆได้จนกว่าจะต้องการเปลี่ยน มันจึงเป็นตีนผีที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งงานเย็บเสื้อผ้า และของแต่งบ้าน

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน