Bild: Button-sew-on foot # 18

BERNINA Presser feet

Button-sew-on foot # 18

ใช้สำหรับเย็บบนกระดุมทั่วไป กระดุมแป๊ป  ตะขอ  ชาร์ม และอื่น ๆ อีกมากมาย 

-  ตีนผีเบอร์ 18 ช่วยให้การเย็บกระดุมง่ายขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิม 

-  ตัวตีนผีมีแกนเหล็กอยู่ตรงกลางเพื่อป้องกันไม่ให้กระดุมถูกเย็บติดแน่นกับเสื้อผ้าจนเกินไป  สามารถปรับระดับตามความต้องการได้  หรือหากไม่ต้องการใช้  สามารถดึงออกได้

- ขาตีนผี 2 ข้างมียางสีดำ  ช่วยยึดให้กระดุมไม่เคลื่อนที่ระหว่างที่กำลังเย็บ


หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า