Bild: การเย็บขอบและเย็บโชว์ตะเข็บด้านบนผ้า

การเย็บขอบและเย็บโชว์ตะเข็บด้านบนผ้า

ไม่ว่าจะเป็นการการเย็บ ขอบผ้า หรือ ชายผ้า BERNINA มีตีนผีมากมายหลายชนิดที่จะช่วยให้คุณสามารถเย็บชายผ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ