การเย็บขอบและเย็บโชว์ตะเข็บด้านบนผ้า

การเย็บขอบและเย็บโชว์ตะเข็บด้านบนผ้า

เก็บงานด้วยตีนผีที่เหมาะสมอย่างมือโปร

  • ไร้ปัญหาในการเย็บโชว์ตะเข็บและซ่อนตะเข็บ
  • เย็บโชว์ตะเข็บได้สวยงาม
  • เก็บงานได้สวยงามด้วยตีนผีกุ๊นผ้าและตีนผีม้วนริมผ้าหลายรูปแบบ

ตีนผีม้วนริมผ้าและเย็บโชว์ตะเข็บ