ตีนผีม้วนริมกลม เบอร์ 68

เย็บม้วนริมสวยๆสำหรับผ้าที่ต้องการความยืดหยุ่น

Roll and shell hemmer foot # 68

ตีนผีม้วนริมกลม เบอร์ 68

เย็บม้วนริมสวยๆสำหรับผ้าที่ต้องการความยืดหยุ่น

Roll and shell hemmer foot # 68 is ideally suited for hemming soft fabrics such as T-shirts or undergarments.

A scroll on the foot feeds the fabric edge from the front and turns it under twice, all in one operation. This produces a narrow, sturdy hem, which in combination with the corresponding stitch type creates the popular scalloped (or shell) hem. Roll and shell hemmer foot # 68 is equipped with a 2 mm wide guide.

This guide is deeper and rounder than is usual with hemmer feet, enabling a decorative, slightly three-dimensional hem pattern to feed through freely.

Enjoy precise hemming with Roll and shell hemmer foot # 68  – your reliable partner for hemming projects.

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า