ตีนผีม้วนริมกลม เบอร์ 69

เย็บม้วนริมสวยๆสำหรับผ้าที่ต้องการความยืดหยุ่น

Roll and shell hemmer foot # 69

ตีนผีม้วนริมกลม เบอร์ 69

เย็บม้วนริมสวยๆสำหรับผ้าที่ต้องการความยืดหยุ่น

Roll and shell hemmer foot # 69  is a special presser foot for hemming soft fabrics such as tricot.

With the aid of a scroll, it turns the fabric under twice, holding it together securely in the channel guide in the sole of the foot until it is sewn. The result is a narrow, slightly three-dimensional hem.

Depending on your choice of stitch, Roll and shell hemmer foot # 69 can also sew a scalloped hem. In addition, it is suitable for sewing on lace and trim.

Discover Roll and shell hemmer foot # 69  now – your expert in scalloped and rolled hems. 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า