ตีนผีม้วนริมสำหรับตะเข็บเส้นตรง เบอร์ 62

ม้วนริมบางๆได้อย่างรวดเร็ว

Narrow straight stitch hemmer # 62

ตีนผีม้วนริมสำหรับตะเข็บเส้นตรง เบอร์ 62

ม้วนริมบางๆได้อย่างรวดเร็ว

Narrow straight stitch hemmer # 62 is the specialist when it comes to precision stitching and narrow hems. The scroll on the front of the presser foot lets you turn the fabric under twice in a single operation. This double-turned fabric forms a sturdy hem that won’t fray.

The sole of the presser foot features a guide which holds the fabric edge together up to the needle hole, preventing the fabric from slipping out of the scroll. BERNINA makes a total of seven  hemmer presser feet.

With  Narrow straight stitch hemmer # 62 , the width of the channel in the sole of the foot corresponds to the finished hem width of 2mm. Enjoy precision hemming with Narrow straight stitch hemmer # 62. 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า