ตีนผีม้วนริมสำหรับตะเข็บเส้นตรง เบอร์ 62

ม้วนริมบางๆ ได้อย่างรวดเร็ว

Narrow straight stitch hemmer # 62

ตีนผีม้วนริมสำหรับตะเข็บเส้นตรง เบอร์ 62

ม้วนริมบางๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ตีนผีม้วนริมแบน เบอร์ 62 เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการม้วนริมแบนและเย็บตะเข็บเส้นตรงที่แม่นยำ เหล็กม้วนด้านหน้าตีนผีช่วยให้คุณพับริมผ้าสองทบได้ในขั้นตอนเดียว ผ้าที่ม้วนสองทบจะมีตะเข็บแข็งแรงที่ไม่ยับย่น

ฐานตีนผีมีตัวรั้งขอบผ้าจนถึงเข็มเย็บ ป้องกันไม่ให้ผ้าลื่นหลุดจากเหล็กโค้ง BERNINA มีตีนผีม้วนริมถึงเจ็ดแบบ

ตีนผีม้วนริมแบน เบอร์ 62 มีความกว้างฐานตีนผีเหมาะกับความกว้างตะเข็บม้วนริมขนาด 2 มม.
ให้คุณสนุกกับการเย็บม้วนริมที่แม่นยำด้วยตีนผีม้วนริมแบน เบอร์ 62

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า