ตีนผีม้วนริมสำหรับตะเข็บเส้นตรง เบอร์ 64

ม้วนริมบางๆได้อย่างรวดเร็ว

Narrow straight stitch hemmer # 64

ตีนผีม้วนริมสำหรับตะเข็บเส้นตรง เบอร์ 64

ม้วนริมบางๆได้อย่างรวดเร็ว

Narrow straight stitch hemmer  # 64  is ideal for hemming medium weight  fabrics. This presser foot accomplishes several steps in a single sewing operation.

The scroll on the front of the presser foot turns the fabric edge under twice. The double-turned hem stops the fabric edge from fraying later.

A guide in the presser foot sole guides the turned-under fabric to the needle hole, where the fabric is sewn with a straight stitch into a sturdy 4 mm wide hem. The finished hem then easily advances underneath the foot, enabling smooth sewing.

Enjoy easy hemming with Narrow straight stitch hemmer # 64  now, and start sewing long-lasting hems!

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า