ตีนผีม้วนริมสำหรับตะเข็บเส้นตรง เบอร์ 64

ตีนผีม้วนริมสำหรับตะเข็บเส้นตรง เบอร์ 64

ม้วนริมบางๆได้อย่างรวดเร็ว

  • ม้วนผ้าเข้าไปสองทบแล้วยึดด้วยลายเย็บตะเข็บตรง
  • ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการเย็บ
  • สำหรับความกว้างตะเข็บ 4 มม.
  • สำหรับผ้าเนื้อบาง
  • ควรใช้ร่วมกับแผ่นเพลทสำหรับเย็บเส้นตรงเพื่อผลลัพย์ที่ดีที่สุด

ตีนผีม้วนริมแบน เบอร์ 64 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับม้วนริมผ้าเนื้อหนาปานกลาง ช่วยให้ทำงานหลายอย่างได้ในขั้นตอนเดียว

เหล็กโค้งด้านหน้าตีนผีจะม้วนริมผ้าสองทบ ตะเข็บม้วนสองทบนี้จะป้องกันไม่ให้ผ้ายับย่นภายหลัง

ฐานตีนผีมีตัวรั้งผ้าเข้าเข็มเย็บ ซึ่งจะเย็บด้วยตะเข็บเส้นตรงกว้าง 4 มม. ที่แข็งแรง ตะเข็บจะถูกม้วนเข้าใต้ตีนผีอย่างง่ายดาย ช่วยให้เย็บได้ราบรื่น

สนุกกับการเย็บม้วนริมผ้าด้วยตีนผีม้วนริมแบน เบอร์ 64 เพื่องานเย็บที่แข็งแรง!

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน