ตีนผีม้วนริมสำหรับตะเข็บซิกแซก เบอร์ 61

ตกแต่งริมผ้าให้สวยได้อย่างรวดเร็ว

Zigzag hemmer foot # 61

ตีนผีม้วนริมสำหรับตะเข็บซิกแซก เบอร์ 61

ตกแต่งริมผ้าให้สวยได้อย่างรวดเร็ว

Hemmer # 61 is a practical presser foot that lets you accomplish several steps in a single sewing operation. Use this foot in particular to hem fine fabrics.

When working with Hemmer #61 the fabric is fed into a scroll, which turns the edge under twice. This prevents the fabric from fraying later. The guide holds together the turned hem until it reaches the needle.

The fabric edge is then sewn with a zigzag stitch into a narrow, sturdy hem which advances easily under the foot.

Order your Zigzag hemmer foot  # 61 now, and sew sturdy, high-quality hems almost effortlessly!

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า