ตีนผีม้วนริมสำหรับตะเข็บซิกแซก เบอร์ 63

ตกแต่งริมผ้าให้สวยได้อย่างรวดเร็ว

Zigzag hemmer foot # 63

ตีนผีม้วนริมสำหรับตะเข็บซิกแซก เบอร์ 63

ตกแต่งริมผ้าให้สวยได้อย่างรวดเร็ว

Zigzag hemmer foot # 63 is an expert when it comes to double-turned hems. The scroll on the front of the foot turns the fabric under twice, then sews it with a zigzag stitch.

A special guide on the bottom of the foot holds the fabric together securely before and during the sewing process, and ensures even feed of the material. The result is a professional narrow hem.

Zigzag hemmer foot # 63  is ideal for hemming fine fabrics. What’s more, it can sew on decorative lace edges in the same operation, allowing you to produce elegant hems on home furnishings and garments.

Discover Zigzag hemmer foot # 63 in the BERNINA sewing accessories range now!

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า