ตีนผีม้วนริมสำหรับตะเข็บซิกแซก เบอร์ 66

ตกแต่งริมผ้าให้สวยได้อย่างรวดเร็ว

Zigzag hemmer foot # 66

ตีนผีม้วนริมสำหรับตะเข็บซิกแซก เบอร์ 66

ตกแต่งริมผ้าให้สวยได้อย่างรวดเร็ว

Zigzag hemmer foot # 66 offers the advantage of a dedicated hemming foot for medium weight  fabrics. The fabric is fed into the scroll from the front and turned under twice for before reaching the needle.

The hem is then sewn with a zigzag stitch. The guide in the sole of Hemmer foot  # 66 enables the hem to advance smoothly under the foot.

With a stitch width of 6 mm, this BERNINA presser foot is ideal for sewing projects using medium weight  fabrics.

Order your Zigzag hemmer foot # 66  today – the natural choice when it comes to precise hemming!

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า