ตีนผีเย็บตะเข็บเข้าถ้ำ เบอร์ 70

สำหรับงานเสื้อผ้าที่ใส่ได้สองด้าน

Lap seam foot # 70

ตีนผีเย็บตะเข็บเข้าถ้ำ เบอร์ 70

สำหรับงานเสื้อผ้าที่ใส่ได้สองด้าน

Lap seam foot # 70  enables you to sew precise lapped and flat-felled seams in light and medium weight fabrics.

The square toe on the right of the presser foot acts as a guide for turned-under fabric edges on sportswear, jeans, and men’s shirts.

The small channel on the left-hand side of Lap seam foot # 70’s presser foot tip holds the fabric edge in place for the second line of stitching. This versatile presser foot is also suitable for sewing reversible garments.

Order your Lap seam foot # 70  today – your reliable expert in lapped and flat-felled seams.

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า