ตีนผีเย็บตะเข็บเข้าถ้ำ เบอร์ 71

สำหรับงานเสื้อผ้าที่ใส่ได้สองด้าน

Lap seam foot # 71

ตีนผีเย็บตะเข็บเข้าถ้ำ เบอร์ 71

สำหรับงานเสื้อผ้าที่ใส่ได้สองด้าน

When it comes to sewing lapped and flat-felled seams in heavy fabrics, Lap seam foot # 71 is your dependable partner.

Use it to sew two-step flat-felled seams on jeans or sportswear  simply by sewing the layers wrong sides together. A channel on the left of the presser foot tip holds the turned-under fabric in place for the second line of stitching.

By using Lap seam foot  # 71 both raw edges are encased in the seam, making this presser foot suitable for sewng reversible items of clothing.

Get professional results with Lap seam foot # 71  – your presser foot for straight seams such as side seams and yokes.

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า