ตีนผีเย็บตะเข็บเข้าถ้ำ เบอร์ 71

สำหรับงานเสื้อผ้าที่ใส่ได้สองด้าน

Lap seam foot # 71

ตีนผีเย็บตะเข็บเข้าถ้ำ เบอร์ 71

สำหรับงานเสื้อผ้าที่ใส่ได้สองด้าน

เมื่อนึกถึงงานเย็บตะเข็บเกยและตะเข็บล้ม ตีนผีเย็บตะเข็บเข้าถ้ำ เบอร์ 71 คือจักรที่เชื่อถือได้ของคุณ

เหมาะสำหรับการเย็บตะเข็บล้มสองจังหวะบนผ้ายีนส์ ชุดกีฬา ทำได้ง่ายเพียงเย็บผ้าด้านผิดเข้าด้วยกัน ช่อง
ช่องเล็ก ๆ ด้านซ้ายของปลายตีนผีช่วยรั้งขอบผ้าสำหรับเย็บย้ำตะเข็บ

เมื่อใช้ตีนผีเย็บตะเข็บเข้าถ้ำ เบอร์ 71 ขอบผ้าจะถูกปิดด้วยตะเข็บ ตีนผีนี้จึงเหมาะกับการเย็บเสื้อผ้าที่ใส่ได้สองด้าน

เย็บงานอย่างมืออาชีพด้วยผีเย็บตะเข็บเข้าถ้ำ เบอร์ 71 – ตีนผีเย็บตะเข็บตรงสำหรับเย็บตะเข็บข้างและผ้านาบเอว

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า