อุปกรณ์กุ๊นผ้า เบอร์ 87

อุปกรณ์กุ๊นผ้า เบอร์ 87

สำหรับผ้ากุ๊นสำเร็จรูป

  • สำหรับกั้นระยะผ้ากุ๊นสำเร็จรูป ความกว้าง 13, 20 หรือ 25 มม.
  • สำหรับงานเย็บมุมผ้าเป็นมุมฉากเรียบกริบและมุมโค้งมนสวยงาม
  • ใช้กับตีนผีกุ๊นผ้า เบอร์ 95 / 95C
  • ใช้ได้กับจักรความกว้างตะเข็บ 5.5 และ 9 มม.

อุปกรณ์เย็บติดกุ๊น #87 ช่วยให้คุณสามารถเย็บแถบผ้ากุ๊นที่พับมาแล้ว เข้ากับชิ้นงานได้อย่างง่ายดาย  ทำให้ริมผ้าของคุณมีกุ๊นที่ประณีตสวยงาม เหมาะกับทั้งงานเสื้อผ้า ของแต่งบ้าน ควิ้ลท์
ช่องสอดแถบกุ๊นของอุปกรณ์นี้ ช่วยให้การส่งแถบผ้าเข้าไปในแนวเย็บทำได้ง่ายและสม่ำเสมอ  ซึ่งเบอร์นีน่าได้ผลิตอุปกรณ์เย็บกุ๊นออกมาถึง 3 ขนาดด้วยกัน  ได้แก่ขนาด 13, 20, และ 25 มม. (1/2”,  ¾” or 1”)
อุปกรณ์เย็บติดกุ๊น #87 ใช้งานร่วมกับตีนผีเย็บกุ๊นเบอร์#95 / 95C

ตีนผี#95 สำหรับจักรเย็บเบอร์นีน่ารุ่นมาตรฐานระบบ CB-Hook ที่เย็บลายได้กว้าง 5.5 มม.  
ตีนผี#95C สำหรับจักรเย็บปักเบอร์นีน่า ที่มีฮุกเป็นระบบ Rotary Hook เย็บลายได้กว้าง 9 มม.
เมื่อใส่กรอบ:

  • 6 มม. - พร้อมสายรัดกว้าง 13 มม.
  • 9.5 มม. - พร้อมเทปกว้าง 20 มม.
  • 12 มม. - พร้อมเทปกว้าง 25 มม.

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน