อุปกรณ์ติดตีนผีกุ๊นขอบผ้า

อุปกรณ์ติดตีนผีกุ๊นขอบผ้า

สำหรับผ้ากุ๊นสำเร็จรูป เบอร์ 88

  • สำหรับกั้นระยะผ้ากุ๊นที่ยังไม่ได้พับ ความกว้าง 28, 32 หรือ 38 มม.
  • สำหรับงานเย็บมุมผ้าเป็นมุมฉากเรียบกริบและมุมโค้งมนสวยงาม
  • ใช้กับตีนผีกุ๊นขอบผ้า เบอร์ 95 / 95C
  • ใช้ได้กับจักรความกว้างตะเข็บ 5.5 และ 9 มม.

อุปกรณ์เย็บติดกุ๊นเบอร์ 88 ให้คุณสามารถนำแถบผ้าที่ตัดเฉลียงแล้วยังไม่ได้พับ มาเย็บติดกับชิ้นงานโดยอุปกรณ์นี้จะช่วยพับผ้ากุ๊นแล้วส่งเข้าไปเย็บในขั้นตอนเดียว

นอกจากความสะดวกสบายแล้ว ผลลัพย์ที่ได้จากอุปกรณ์ตัวนี้ ยังได้ริมผ้าที่มีกุ๊นเย็บติดอย่างสวยงามสม่ำเสมอ  โดยเบอร์นีน่าได้ผลิตอุปกรณ์เย็บติดกุ๊นสำหรับผ้าที่ยังไม่พับ ออกมาถึง 3 ขนาดด้วยกัน ได้แก่ 28 มม (1-1/8”), 32 มม (1-1/4”) และ 38 มม (1-1/2”)

อุปกรณ์เย็บติดกุ๊น จะต้องใช้คู่กันกับตีนผีเบอร์ 95/95C

ตีนผี#95 สำหรับจักรเย็บเบอร์นีน่ารุ่นมาตรฐานระบบ CB-Hook ที่เย็บลายได้กว้าง 5.5 มม.  
ตีนผี#95C สำหรับจักรเย็บปักเบอร์นีน่า ที่มีฮุกเป็นระบบ Rotary Hook เย็บลายได้กว้าง 9 มม.

หลังจากเข้าเล่มแล้ว ความกว้างของเทปจะเป็น

  • 7 มม. - เมื่อใช้เทป 28 มม.
  • 8 มม. - เมื่อใช้เทป 32 มม.
  • 11 มม. - เมื่อใช้เทป 38 มม.

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน