อุปกรณ์ติดตีนผีกุ๊นขอบผ้า

สำหรับผ้ากุ๊นสำเร็จรูป เบอร์ 88

Bild: อุปกรณ์เย็บติดกุ๊น #88 สำหรับผ้าเฉลียงที่ยังไม่พับ

อุปกรณ์ติดตีนผีกุ๊นขอบผ้า

สำหรับผ้ากุ๊นสำเร็จรูป เบอร์ 88

อุปกรณ์เย็บติดกุ๊นเบอร์ 88 ให้คุณสามารถนำแถบผ้าที่ตัดเฉลียงแล้วยังไม่ได้พับ มาเย็บติดกับชิ้นงานโดยอุปกรณ์นี้จะช่วยพับผ้ากุ๊นแล้วส่งเข้าไปเย็บในขั้นตอนเดียว

นอกจากความสะดวกสบายแล้ว ผลลัพย์ที่ได้จากอุปกรณ์ตัวนี้ ยังได้ริมผ้าที่มีกุ๊นเย็บติดอย่างสวยงามสม่ำเสมอ  โดยเบอร์นีน่าได้ผลิตอุปกรณ์เย็บติดกุ๊นสำหรับผ้าที่ยังไม่พับ ออกมาถึง 3 ขนาดด้วยกัน ได้แก่ 28 มม (1-1/8”), 32 มม (1-1/4”) และ 38 มม (1-1/2”)

อุปกรณ์เย็บติดกุ๊น จะต้องใช้คู่กันกับตีนผีเบอร์ 95/95C

ตีนผี#95 สำหรับจักรเย็บเบอร์นีน่ารุ่นมาตรฐานระบบ CB-Hook ที่เย็บลายได้กว้าง 5.5 มม.  
ตีนผี#95C สำหรับจักรเย็บปักเบอร์นีน่า ที่มีฮุกเป็นระบบ Rotary Hook เย็บลายได้กว้าง 9 มม.

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า